VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa - pt."Słucham, więc potrafię"

Jak budować fundamenty

W dniu 27 października 2017 roku w Kajetanach


Strona główna

Szanowni Państwo,
audiolodzy, foniatrzy, logopedzi, pedagodzy, psycholodzy, rodzice i opiekunowie!

Serdecznie zapraszamy do udziału w VIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. "Słucham, więc potrafię: Jak budować fundamenty".
Konferencja odbędzie się 27 października 2017 roku w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach.

Organizatorzy konferencji: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu i Komitet Nauk Klinicznych PAN.

Program konferencji jest adresowany zarówno do środowiska terapeutów, jak i do rodziców oraz opiekunów dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy. Wykłady będą poświęcone zagadnieniom dotyczącym funkcji słuchowych, których rozwój po wszczepieniu implantu u dziecka niesłyszącego stanowi fundament do nabywania przez nie kompetencji językowych. U dzieci, użytkowników systemu implantu ślimakowego, obserwuje się ogromne zróżnicowanie tempa i zakresu kształtowania się funkcji słuchowych. Związane jest to z indywidualnymi i często odmiennymi możliwościami funkcjonowania elektrycznie stymulowanej drogi słuchowej.

W Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu prowadzona jest wysokospecjalistyczna diagnostyka układu słuchowego pobudzanego elektrycznie przez implant, z wykorzystaniem nowoczesnych, nieinwazyjnych technik diagnostycznych. Obejmuje ona m.in. ocenę struktur zaimplantowanego ucha wewnętrznego (badanie telemetryczne, tomografia komputerowa kości skroniowej), ocenę struktur nerwu słuchowego (badanie elektrycznie wywołanego całościowego potencjału czynnościowego nerwu słuchowego) oraz ocenę funkcjonalną struktur pnia mózgu (rejestracja elektrycznie wywołanego odruchu mięśnia strzemiączkowego).

Uczestnicząc w konferencji, uzyskają Państwo aktualną wiedzę umożliwiającą interpretację wyników badań w zakresie funkcjonowania elektrycznie stymulowanej drogi słuchowej. Poznanie możliwości i ograniczeń w rozwoju funkcji słuchowych u dziecka po wszczepieniu implantu ślimakowego pozwoli na lepsze dostosowanie postępowania (re)habilitacyjnego.

Towarzyszące konferencji warsztaty praktycznego stosowania zasad metody audytywno-werbalnej są skierowane do logopedów, surdologopedów, pedagogów i surdopedagogów. Wykładowcami będą specjaliści z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz absolwenci jedynego w Polsce profesjonalnego kursu dotyczącego metody audytywno-werbalnej – Listening for Life© Auditory – Verbal Studies: Principles into Practice, zorganizowanego przez WE Listen International Inc. i Instytut Fizjologii Patologii Słuchu. Dwugodzinne spotkanie będzie dostępne wyłącznie dla osób, które zgłoszą się z nagraniem zajęć prowadzonych z rodzicami i dzieckiem w wieku do czterech lat. Materiał filmowy może zostać zmontowany z krótkich, pojedynczych fragmentów lub stanowić jednolite nagranie. Czas całego filmu nie może przekraczać 5 minut. Nagrane na płytę materiały należy zabrać ze sobą na warsztaty. Tylko taka forma pracy nad technikami i strategiami stosowanymi podczas zajęć pozwala na refleksję i wprowadzenie zmian udoskonalających Państwa warsztat pracy.

Zgłoszenie udziału w konferencji do 20.10.2017 r.

Rejestracja jest dostępna jedynie za pomocą formularza zamieszczonego na stronie http://ifps.org.pl/formularze/formularz-rejestracyjny/
Opłata za udział w konferencji: 130 zł

Kwotę prosimy wpłacić przelewem na konto:

Dane do przelewu: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, 02-042 Warszawa, ul. Mochnackiego 10,

Bank Handlowy w Warszawie S.A., nr konta: 20 1030 1508 0000 0008 0412 0009

W tytule płatności prosimy wpisywać: VIII Konferencja „Słucham, więc potrafię” i nazwisko uczestnika.

W przypadku rezygnacji do 20.10.2017 r. opłata konferencyjna będzie zwracana z potrąceniem 20%, po tym czasie nie będzie możliwości zwrotu.

Opłata obejmuje: udział w sesjach, materiały naukowo-szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, wyżywienie.

Język konferencji: polski

Miejsce konferencji:
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
ul. Mokra 17, Kajetany
05-830 Nadarzyn

Zakwaterowanie we własnym zakresie.

Przewodniczący konferencji
Prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński
Konsultant Krajowy w dziedzinie Otorynolaryngologii

Sekretarz naukowy konferencji
dr Małgorzata Zgoda
avtkonferencja@ifps.org.pl
telefon: 22 35 60 334