VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa - pt."Słucham, więc potrafię"

Słyszeć aby się uczyć.

W dniu 28 października 2016 roku w Kajetanach


Strona główna

Szanowni Państwo,
Audiolodzy, Foniatrzy, Logopedzi, Pedagodzy, Psycholodzy, Rodzice i Opiekunowie!

Serdecznie zapraszamy do udziału w VII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. "Słucham, więc potrafię: Słyszeć, aby się uczyć".
Konferencja odbędzie się 28 października 2016 roku w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach.

Organizatorzy konferencji: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu i Komitet Nauk Klinicznych PAN.

Program konferencji jest adresowany zarówno do wielospecjalistycznego środowiska terapeutów, jak i do rodziców oraz opiekunów dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy. Wykłady będą poświęcone zagadnieniom dotyczącym wpływu plastyczności ośrodkowego układu nerwowego na korzyści z zastosowania implantu ślimakowego. Podjęta zostanie także problematyka z zakresu edukacji dzieci korzystających z implantów ślimakowych.

Wykładowcami będą specjaliści z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz absolwenci jedynego w Polsce profesjonalnego kursu dotyczącego metody audytywno-werbalnej – Listening for Life© Auditory – Verbal Studies: Principles into Practice, zorganizowanego przez WE Listen International Inc. i Instytut Fizjologii Patologii Słuchu.

Gościem specjalnym konferencji będzie prof. Andrej Kral, neurobiolog, jeden z pionierów w dziedzinie badań nad plastycznością ośrodkowego układu nerwowego, a w szczególności badań dotyczących istnienia okresów wrażliwych dla rozwoju zróżnicowanych funkcji układu słuchowego. Obecnie piastuje on stanowisko dyrektora Institute of AudioNeuroTechnology (VIANNA) w Hanowerze. Profesor Kral wraz z zespołem bada możliwości kompensacji funkcji słyszenia za pomocą neuroprotez (obecnie najskuteczniejszą tego typu protezą są implanty ślimakowe) oraz wpływ tych urządzeń na funkcjonowanie mózgu.

Towarzyszące konferencji warsztaty są skierowane do logopedów, surdologopedów, pedagogów i surdopedagogów. Zgodnie z regułami konferencji dotyczącej metody audytywno-werbalnej istnieje możliwość omówienia przebiegu zajęć zarejestrowanych podczas Państwa pracy. Materiał filmowy może zostać zmontowany z krótkich, pojedynczych fragmentów lub stanowić jednolite nagranie. Czas całego filmu nie może przekraczać 5 minut. Materiały nagrane na płytę należy zabrać ze sobą na warsztaty. Zachęcamy do skorzystania z tej formy pracy nad swoim warsztatem.

Zgłoszenie udziału w konferencji do 15.10.2016 r.

Rejestracja jest dostępna jedynie za pomocą formularza zamieszczonego na stronie http://ifps.org.pl/formularze/formularz-rejestracyjny/
Opłata za udział w konferencji: 150 zł

Kwotę prosimy wpłacić przelewem na konto:

Dane do przelewu: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, 02-042 Warszawa, ul. Mochnackiego 10,

Bank Handlowy w Warszawie S.A., nr konta: 20 1030 1508 0000 0008 0412 0009

W tytule płatności prosimy wpisywać: VII Konferencja „Słucham, więc potrafię” i nazwisko uczestnika.

W przypadku rezygnacji do 15.10.2016 r. opłata konferencyjna będzie zwracana z potrąceniem 20%, po tym czasie nie będzie możliwości zwrotu.

Opłata obejmuje: udział w sesjach, materiały naukowo-szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, wyżywienie.

Język konferencji: polski, angielski (tłumaczenie)

Miejsce konferencji:
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
ul. Mokra 17, Kajetany
05-830 Nadarzyn

Zakwaterowanie we własnym zakresie.